Beroligende midler og sovepiller

Fra 10/9-21, hvor der ikke er så mange restriktioner med Covid-19, skal vi igen opfordre vore patienter, der er i behandling med sovemedicin og beroligende medicin, til at fremmøde ved skranken ved receptfornyelse. Desuden kræves en tid til ny vurdering hos lægen hvert ½ år.  Disse præparater kan ikke kan bestilles på eportalen eller telefonisk.

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at recept på sovemedicin og angstdæmpende medicin kun kan fås ved konsultation.

Det er derfor ikke muligt at bestille medicinen pr. telefon hos sekretæren eller over internettet!
Sundhedsstyrelsen har pr. 19.6. 2019 udsendt skærpede retningslinjer angående brugen af beroligende midler og sovetabletter. Sundhedsstyrelsen har ligeledes indskærpet at beroligende midler og sovetabletter kun må udskrives for en perioden på op til 2 uger. Det er derfor ikke længere muligt at få udskrevet pakninger større end 30 stk.

Ved fortsat brug, SKAL du have en have en ny tid hos lægen hvert ½ år, til ny vurdering.

Brugen af disse midler er problematisk blandt andet i forbindelse med bilkørsel. Det giver begrænsning i kørekortet og det er ikke tilladt at føre bil i de første uger af behandlingen.

Behandling med de pågældende midler kan endvidere føre til inddragelse af kørekortet, samt manglende mulighed for udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekortet.

Smertestillende medicin

Morfinpræparater må kun udskrives efter kontakt med læge, og skal begrænses i størst muligt omfang pga risikoen for afhængighed og påvirkning af nervesystemet. Man må ikke køre bil, når man er i behandling med morfinstoffer med mindre, der er tale om fast behandling med et depotpræparat (dvs. langtidsvirkende præparat).

Ved fortsat brug, SKAL du have en ny tid hos lægen hvert ½ år, til ny vurdering.

ADHD medicin

Ved udskrivelse af visse typer medicin mod ADHD (Indholdstofferne lixdexamfetamin, dexamfetamin, methylphenidat mv.), skal man have en konsultation hos lægen hver 3.-6. måned, for at lægge en plan for udskrivelse af medicinen. Receptfornyelsen kan derefter ske pr. telefon hos sekretæren.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler (benzodiazepiner):

Patientfolder vedr. sovemidler og angstdæmpende medicin

Vejledningen anbefaler at bruge:

  • Sovemedicin i højst 1-2 uger
  • Angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret. Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer.

Behandling vil som hovedregel medføre en påvirkning svarende til en alkoholpromille på 0,6 – 1,2. Generelt kan det ikke anbefales, at der føres motorkøretøj under behandling med stærke smertestillende midler, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, idet der uanset tilvænning vil være en påvirkning svarende til promillekørsel.

Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet. Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen.

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er:

  • Svimmelhed
  • Døsighed
  • Hukommelsesbesvær
  • Koncentrationsbesvær

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Det er vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det.

Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er:

  • Angst
  • Uro
  • Søvnbesvær

Derfor skal man gennemgå en langsom nedtrapning af behandlingen. Tal med lægen om dette.

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Cannabis

Lægehusets læger tilbyder ikke recept på cannabis-præparater af nogen art, da vi ikke har noget erfaringsgrundlag.