Recepter oprettet af speciallæger, skal fremover fornyes af speciallægen. Det samme gælder sygehus.

  • Det betyder for dig, at vi som udgangspunkt ikke fornyer recepter som speciallæge eller sygehus har oprettet.
    Hvis man er afsluttet fra speciallæge/sygehus, og behandlingen er overgivet til egen læge, fornyer vi naturligvis stadig