UDDANNELSESLÆGE:
fra 1. marts – 31. august 2019: Morten Lorentzen
Læge, under uddannelse til Speciallæge