UDDANNELSESLÆGER:

IMG_0202

Den 1. marts 2022 bød vi velkommen til læge Emilie Schultz Hougaard, som skal være i uddannelsesstilling det næste ½ år i lægehuset. Vi håber at I vil tage godt imod Emilie.

De faste læger gennemgår dagligt de patienter, der er tilset af Emilie

Emilie fortæller om sig selv:

Jeg blev færdiguddannet som læge i sommeren 21. Tidligere erfaring fra vikariat i anden almen praksis, 2 års skadestuearbejde på ortopædkirurgisk afdeling og 6 måneder på organkirurgisk afdeling. Jeg bor i Odense med min kæreste. Jeg skal være i Kværndrup Lægehus i 6 måneder.

Karina Pedersen beskåret

Læge Karina Pedersen vil fra d. 1. marts 2022 være i klinikken 1 gang om måneden de næste par år og igen 6 måneder om et par år.

Vi ønsker hende held og lykke med sygehusansættelserne på vejen mod at blive speciallæge i almen medicin.

Karina fortæller om sig selv:
Mine erhvervserfaringer spænder fra et år i almen praksis, seks måneder på en ortopædkirurgisk afdeling, seks måneder på en medicinsk afdeling og lidt mere end et år på ældremedicinsk afdeling.
Jeg bor i Odense med min mand og to børn.