UDDANNELSESLÆGE:

1. marts – 31. august 2020: Læge Andreas Kirkegaard , videreuddannelse i almen medicin

Andreas paint