Vaccination mod lungebetændelse

Tilbuddet gælder til d. 28. februar 2022

For at undgå, at for mange mennesker bliver syge med pneumokokker under COVID-19, har Folketinget og regeringen besluttet at gøre vaccinationen gratis for en række borgere.

Det betyder, at alle personer, der er fyldt 65 år, børn med udvalgte kroniske sygdomme og andre borgere, som er i særlig risiko, nu kan få vaccinationen gratis.

Lige nu gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker dermed for nedenstående grupper eller efter en konkret lægelig vurdering. Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne herunder, skal du kontakte din læge. Din læge kan hjælpe med at vurdere, om du kan få vaccinationen gratis.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år.
 • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 • Personer, som er fyldt 2 år, med:
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
  • diabetes mellitus (fra 15. dec. 2021)
  • kronisk hjertesygdom (fra 15. dec. 2021)
  • kronisk lungesygdom (fra 15. dec. 2021)
  • kronisk nyresygdom (fra 15. dec. 2021)
  • kronisk leversygdom (fra 15. dec. 2021)
 • Personer under 18 år med:
  • cyanotiske hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • onefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom

Er du i tvivl kan du altid kontakte lægen i telefontiden mellem kl. 8-8.50.

Den gratis vaccine til voksne mod pneumokokker er gældende i 6 år. Det er derfor vigtigt for os at vide om du før har fået vaccination mod lungebetændelse og hvor lang tid det er siden.