Attester Priser
Kørekortsattest (inkl. moms) kr. 450.00-550.00
Mulighedserklæring kr. 1200.00
Helbredsattest til jernbanepersonale (inkl. moms) kr. 1500.00

Udover ovennævnte findes der et større antal attester og erklæringer. Nærmere oplysninger om disse fås hos lægerne eller sekretærerne.