Attester Priser
Kørekortsattest Kr. 450.00-550.00
Mulighedserklæring Kr. 1200.00
Frihåndsattest Kr. 500.00
Handicapskilt Kr. 250.00
Pillepas Kr. 500.00
Helbredsattest til jernbanepersonale Kr. 1500.00
Lægeerklæring til udlandet ved corona Kr. 750.00

Udover ovennævnte findes der et større antal attester og erklæringer. Nærmere oplysninger om disse fås hos lægerne eller sekretærerne.