Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afhængighedsskabende medicin.

Det har følgende betydning for vores patienter:

Vi opstarter sjældent patienter i vanedannende medicin, og helst kun i en meget kort periode
Man kan ikke forny recepter via vores e-portal eller telefonisk på vanedannende medicin
Vi fornyer kun vanedannende medicin ved en konsultation i klinikken (kan foregå hos vores øvrige personale)
Mindst 1 gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til en samtale om medicinen hos sin faste læge i klinikken.
Undtaget fra ovenstående sker efter individuel vurdering. Dette kunne være patienter, som er meget gangbesværet/sengeliggende eller kræftsyge.

Nedenstående er listet nogle at de afhængighedsskabende medicintyper:

Sovemedicin Zoplicon * Imoclone * Iimovane * Imozop* Zolpidem * Stilnoct * Zonoct * Nitrazepam mv.
Beroligende medicin (benzodiazepiner / benzodiazepinlignende): : Alprazolam * Alprox * Tafil * Bromazepam * Bromam * Lexotan * Risolid * Rivotril * Diazepam * Apozepam * Stesolid * Hexalid * Lorazepam * Oxazepam * Oxabenz * Oxapax mv.
Stærkere smertestillende indeholdende morfica:
Morfin * Malfin * Oxycodon * Oxynorm
Contalgin * Tramadol * Dolol *Gemadol * Mandolgin * Nobligan * Kodein * Fentanyl *
Buprenorphine * hostemidler med opium mv.
ADHD medicin: Ritalin * Concerta * Medikinet * Elvanse * Attentin * Aduvanz mv.

Bilkørsel og afhængighedsskabende medicin:
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/medicininformationer/generelle-raad/bilkoersel-og-vanedannende-medicin/

Link til Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om vanedannende medicin:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160914

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om vanedannende medicin:
” § 2.2.1 Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon.”

Patienter tilmeldt vores praksis kan frit bestille tid hos den læge, de ønsker. Ved akut sygdom kan vi som hovedregel dog ikke opfylde ønske om en bestemt læge.

Ved akut sygdom og især ved ønske om sygebesøg bedes lægerne så vidt muligt kontaktes mellem kl. 8-9.

HUSK – SYGESIKRINGSKORT
Medbring altid dit sygesikringskort, også børnenes, ved enhver henvendelse.
Sygesikringskortet er dit og vores bevis på at du er tilmeldt den offentlige Sygesikring.
Sygesikringskortet bruges til elektronisk registrering i receptionen og til elektronisk afregning med Sygesikringen